Kategorie

Garmin GPSmap 521s, Dual Freq

Producent: Garmin
Kod producenta: 010-00760-01
Dostępność:
dostępność - na telefon dostępność - na telefon
Cena netto: 1 625,20 zł 1 999,00 zł
GPSmap 521s jest ploterem Garmin o funkcjonalności nawigacyjnej identycznej jak produkt GPSmap 521, jednak porzerzono jego możliwości o wbudowany moduł echosondy. Urządzenie posiada ekran o przekątnej 5 cali, z kolorowym wyświetlaczem QVGA, na którym prezentowane są m.in. dane oparte o zdjęcia satelitarne, mapy bazowe oraz szczegółowa kartografia BlueChart g2 Vision.
Moduł echosondy w GPSMap 521s pozwala na wysyłanie przez przetwornik wiązki ultradźwięków o maksymalnej mocy 500W. Urządzenie to pozwala na stosowanie zamienne dwóch typów przetworników: Dual Frequency (przeznaczony na wody głębokie) i Dual Beam dla wód płytkich. Na ekranie tego plotera obserwowwać można obraz warunków podwodnych, który dzięki zastosowaniu technologii UltraScroll pozostaje czytelny nawet przy przemieszczaniu się z dużą prędkością. Echosonda graficznie przedstawia kształt i strukturę dna oraz obiekty podwodne (np. ryby) wykryte w toni wodnej. Urządzenie posiada również możliwość oznaczania na ekranie echosondy obiektów podwodnych za pomocą symboli ryb, które po ich włączeniu pojawiać się będą w miejscach prawdopodobnego występowania ryb. GPSmap 521s wyposażony jest również w funkcję A-scope, która w sposób graficzny, w czsie rzeczywistym, przedstawia rozkład odebranych odbić wiązki ultradźwięków w funkcji głębokości (funkcja ta może się okazać przydatna dla wytrawnych wędkarzy). Wyświetlany obraz warunków podwodnych może być powiększany na żądanie użytkownika (maksymalnie 4 krotnie), a także wyświetlany w podziale z ekranem mapy. Urządzenie wyposażone jest również w szereg alarmów dźwiękowych związanych z działaniem echosondy (m.in. alarmy wody płytkiej i głębokiej, występowania ryb, itp.). Echosonda zastosowania w tym ploterze udostępnia użytkownikowi funkcję AutoGain, dzięki której czułość urządzenia jest automatycznie regulowana tak, aby uzyskać jak najbardziej klarowny obraz obiektów podwodnych, przy zachowaniu minimalnego poziomu szumów widocznych na ekranie. Oczywiście podobnie jak pozostałe parametry pracy echosondy (np. filtr szumu lustra wody, zakres wyświetlanych głębokości, itp.), tak i czułość może być regulowana ręcznie przez użytkownika.

 


Oprócz graficznego przedstawienia warunków podwodnych, GPSmap 521s oferuje również możliwość śledzenia cyfrowych wartości głębokości wody, jej temperatury, jak również prędkości przemieszczania się względem wody. Możliwość wyświetlania tych parametrów, zależna jest od typu zastosowanego przetwornika (lub przetworników). W standardzie dostarczany jest przetwornik, który zapewni możliwość pomiaru głębokości oraz temperatury wody. Zmiany temperatury wody przedstawiane są również w formie wykresu (w funkcji czasu).

Od strony nawigacyjnej, ploter ten jest wyposażony w mapę bazową opartą o zdjęcia satelitarne i umożliwia korzystanie z nowej kartografii BlueChart g2 Vision, zawierającej zarówno dane wektorowe jak i wysokiej jakości zdjęcia lotnicze. W przypadku pracy urządzenia z tą kartografią, dodatkowo dostępna jest funkcja tzw. Automatycznego Przewodnika, którego celem jest zaplanowanie trasy od aktualnej pozycji do wybranego celu, z ominięciem przeszkód nawigacyjnych oznaczonych na dostępnych mapach. Działanie tej funkcji jest więc nieco zbliżone do automatycznego wyznaczania tras znanego z urządzeń samochodowych.

Po włączeniu urządzenie wyświetla na swoim ekranie menu główne, do którego zawsze można szybko wrócić poprzez naciśnięcie przycisku HOME. Menu to w czytelny sposób przedstawia grupy podstawowych funkcji: Charts - zawiera funkcje wyświetlania mapy, Sonar - funkcje związane z echosondą, Chart/Sonar - funkcje związane z jednoczesnym wyświetlaniem ekranu echosondy i mapy, Where To? - funkcje związane z nawigacją, Information - funkcje związane z wyświetlaniem krzywych pływów i prądów, danych astronomicznych, danych z odbiornika AIS, itp Configure - wyświetla menu ustawień systemowych.

Jedną z istotniejszych zmian zastosowanych w nowych ploterach morskich jest możliwość prezentacji map w różnych widokach. Wybierając opcję Charts, użytkownik może wybrać prezentację mapy w widoku płaskim (jak w dotychczasowych ploterach), a także w dwóch nowych widokach: perspektywicznym, nad wodą (Mariner's Eye 3D) oraz perspektywicznym, pod wodą (Fish Eye 3D). Funkcje te nabierają dużego znaczenia w przypadku wykorzystywania w urządzeniu opcjonalnej kartografii BlueChart g2 Vision, która zawiera oprócz tradycyjnych map wektorowych również wysokiej rozdzielczości zdjęcia satelitarne. W widoku płaskim nowy ploter daje możliwość dość szerokiej konfiguracji wyświetlanej mapy. Oprócz stadnardowego wyświetlania mapy morskiej jako mapy wektorowej, treść tych map może zostać wzbogacona o dane pochodzące z wysokiej rozdzielczości zdjęć satelitarnych. W takim wypadku obszary lądowe prezentowane są wraz z ukształtowaniem terenu, a na obszarach wodnych widoczne jest cieniowanie zależne od głębokości akwenu. Możliwa jest również regulacja stopnia przejrzystości wyświetlanych map rastrowych.

W przypadku perspektywicznego widoku mapy nad wodą, na ekranie widoczna jest mapa z symbolem łodzi umieszczonym w dolnej części ekranu, a wokół nie wyświetlane mogą być okręgi ułatwiające określenie odległości pomiędzy obiektami. Akweny wodne o zmiennej głębokości w obszarze widocznym na wyświetlanej mapie, są dodatkowo cieniowane, aby ułatwić określenie ich głębokości. Przy tak wyświetlanej mapie widoczne są również zarysy lądu. Jeśli użytkownik wybierze prezentację mapy w widoku podwodnym, na ekranie wyświetlony zostanie w perspektywie fragment mapy, obejmujący miejsce w którym aktualnie znajduje się jednostka pływająca. W widoku tym zaobserwować można obraz warunków podwodnych pomiędzy dnem (wraz z jego ukształtowaniem) a lustrem wody. Dodatkowo w widoku tym wyświetlić można stożek symbolizujący wiązkę emitowaną przez przetwornik, a także nałożyć na mapę dane pochodzące z echosondy.

Grupa funkcji Information zapewnia dostęp do dodatkowych funkcji urządzenia. GPSMap 521s dostarczać może informacje na temat pływów oraz prądów. Dane niezbędne do wykreślenia tych krzywych dostępne są w mapach BlueChart g2 Vision. W grupie tej odnaleźć można funkcje związane z obsługą zewnętrznego odbiornika AIS, dołączanego do plotera poprzez port szeregowy. Przy wykorzystaniu takiego zestawu urządzeń, na ekranie GPSmap wyświetlane mogą być informacje o jednostkach pływających znajdujących się w pobliżu, wyposażonych w transpondery AIS. GPSmap 521s zapewnia również dwukierunkową współpracę z radiotelefonami VHF wyposażonymi w funkcję DSC. Dzięki temu możliwe jest nie tylko korzystanie z wywołań DSC zawierających aktualną pozycję z poziomu radiotelefonu, ale również sprawdzenie informacji o przychodzących wywołaniach DSC bezpośrednio na ekranie plotera. Urządzenie jest również wyposażone w funkcję katalogu numerów MMSI.

Komunikacja z komputerem PC

W nowych ploterach uproszczono również przenoszenie danych pomiędzy urządzeniem a komputerem PC. Urządzenie posiada bowiem funkcję kopiowania danych z pamięci urządzenia na kartę pamięci (kopiowane są trasy, ślady i waypointy). Dzięki zastosowaniu kart pamięci w standardzie SD, możliwe jest następnie przeniesienie tych danych do oprogramowania w PC (z użyciem czytnika kart pamięci SD). Dane zaplanowane w oprogramowaniu na PC i zapisane na karcie mogą być również zaimportowane do pamięci urządzenia. Dostępne są funkcje zastąpienia danych obecnych w pamięci urządzenia danymi z karty, jak również dołączenia danych z karty do już istniejących w pamięci urządzenia.

Porty szeregowe

GPSMap 521s wyposażony jest w dwa porty szeregowe. Dla każdego z nich możliwy jest niezależny wybór protokołów po których odbywa się komunikacja ze światem zewnętrznym. Dodatkowo, dla protokołu NMEA, dostępne są zaawansowane opcje wyboru sentencji obsługiwanych przez urządzenie.Urządzenie posiada również funkcję obsługi protokołu NMEA 2000.

Opakowanie zawiera:

  • urządzenie GPSMap 521s,
  • podstawkę mocującą,
  • kabel zasilanie/dane,
  • złączki instalacyjne,
  • pokrywę wyświetlacza,
  • plastikowy przetwornik pawężowy,
  • instrukcję obsługi.

 

Specyfikacja techniczna:

Własności fizyczne i działanie:

Wymiary urządzenia, szer. x wys. x gł.: 5.9" x 6.4" x 2.9" (15.0 x 16.3 x 7.4 cm)
Wymiary wyświetlacza, szer. x wys.: 3.0" x 4.0", 5.0" diagonal (7.6 x 10.2 cm, 12.7 cm diagonal)
Rozdzielczość wyświetlacza, szer. x wys.: 234 x 320 pixels
Typ wyświetlacza: ekran QVGA
Waga: mniej niż 0,8 kg
Wodoszczelny: tak (IPX7)

Mapy i pamięć:

Mapa bazowa: tak
Fabrycznie załadowane mapy ulic: nie
Możliwość dodawania map: tak
Możliwość używania kart z danymi: SD™ card slot
Waypointy/ulubione/pozycje: 3,000
Trasy: 100

Funkcje:

Zgodność z CANet®: nie
Obsługa AIS (śledzenie pozycji docelowego statku): tak
Obsługa DSC (wyświetlanie pozycji z radia VHF z obsługą DSC): tak
Alarmy dźwiękowe: tak
Tabele pływów: tak
Informacje o położeniu słońca i księżyca: tak
Widok mapy 3D: tak (z opcjonalnymi mapami BlueChart g2)
Obsługa sonaru dwuzakresowego: nie
Obsługa sonaru dwuwiązkowego: tak
Powiększenie na jednej części podzielonego ekranu: tak
Podział ekranu na sonar i GPS: tak
Ultrascroll™ (wyświetlanie ławic ryb przy większej prędkości łodzi): tak
Technologia See-thru® (pokazuje ryby chowające się pod przeszkodami): tak
Identyfikacja symboli ryb (ułatwia identyfikację ławic ryb): tak
Technologia AutoGain (zmniejsza bałagan, zwiększa osiągane cele): tak
Biała linia (wskazuje twarde lub miękkie dno): tak
Regulowania linia głębokości (pomiar głębokości obiektów podwodnych): tak
A-scope (wyświetlanie w czasie rzeczywistym ryb przepływających przez wiązkę przetwornika): tak
Blokada dna (wyświetlanie sygnału odbitego od dna): tak
Rejestrowanie i wykres temperatury wody: tak
W zestawie czujnik temperatury wody: tak