Kategorie

Garmin GPSmap 526

Producent: Garmin
Kod producenta: 010-00772-00
Dostępność:
dostępność - na telefon dostępność - na telefon
Cena netto: 2 275,61 zł 2 799,00 zł
GPSmap 526 to najbardziej rozbudowany ploter z serii 4xx/5xx wyposażony w bardzo jasny wyświetlacz o przekątnej 5 cali. Wyświetlacz ten oferuje pełną rozdzielczość VGA (480 x 640 pikseli), a przy tym jasność jego podświetlenia jest regulowana automatycznie. Do tego celu wykorzystywany jest czujnik oświetlenia umieszczony na panelu przednim powyżej klawiatury. Urządzenie to należy do nowej grupy ploterów o przeznaczeniu morskim, posiadających uproszczone pod kątem obsługi menu ekranowe oraz wyposażonych w nowy typ map bazowych, opartych o zdjęcia satelitarne. Urządzenie to przystosowane jest do pracy z nową linią map morskich - BlueChart g2 Vision (nie są obsługiwane starsze wersje map morskich - BlueChart oraz BlueChart g2).

W odróżnieniu od poprzedniego modelu w tym urządzeniu wprowadzono obsługę protokołu NMEA 2000. Wprowadzono nowy, mniejszy typ złącza, którym wyprowadzane są wszystkie sygnały. Na panelu przednim, w dolnej jego części umieszczono slot kart pamięci, osłonięty klapką z magnesem, dzięki czemu pozostaje ona zawsze zamknięta. Zastosowanie nowego menu ekranowego spowodowało również uproszczenie klawiatury urządzenia, która aktualnie składa się z czterech przycisków funkcyjnych, przycisku kursora i dedykowanych przycisków zmiany skali mapy.

Po włączeniu, urządzenie wyświetla na swoim ekranie menu główne, do którego zawsze można szybko wrócić poprzez naciśnięcie przycisku HOME. Menu to w czytelny sposób przedstawia grupy podstawowych funkcji:
  • Charts - zawiera funkcje wyświetlania mapy,
  • Sonar - funkcje związane z echosondą,
  • Chart/Sonar - funkcje związane z jednoczesnym wyświetlaniem ekranu echosondy i mapy,
  • Where To? - funkcje związane z nawigacją, Information - funkcje związane z wyświetlaniem krzywych pływów i prądów, danych astronomicznych, danych z odbiornika AIS, itp
  • Configure - wyświetla menu ustawień systemowych.
Jedną z istotniejszych zmian zastosowanych w nowych ploterach morskich jest możliwość prezentacji map w różnych widokach. Wybierając opcję Charts, użytkownik może wybrać prezentację mapy w widoku płaskim (jak w dotychczasowych ploterach), a także w dwóch nowych widokach: perspektywicznym, nad wodą (Mariner's Eye 3D) oraz perspektywicznym, pod wodą (Fish Eye 3D). Funkcje te nabierają dużego znaczenia w przypadku wykorzystywania w urządzeniu opcjonalnej kartografii BlueChart g2 VIsion, która zawiera oprócz tradycyjnych map wektorowych również wysokiej rozdzielczości zdjęcia satelitarne.
W widoku płaskim nowy ploter daje możliwość dość szerokiej konfiguracji wyświetlanej mapy. Oprócz stadnardowego wyświetlania mapy morskiej jako mapy wektorowej, treść tych map może zostać wzbogacona o dane pochodzące z wysokiej rozdzielczości zdjęć satelitarnych. W takim wypadku obszary lądowe prezentowane są wraz z ukształtowaniem terenu, a na obszarach wodnych widoczne jest cieniowanie zależne od głębokości akwenu. Możliwa jest również regulacja stopnia przejrzystości wyświetlanych map rastrowych.
W przypadku perspektywicznego widoku mapy nad wodą, na ekranie widoczna jest mapa z symbolem łodzi umieszczonym w dolnej części ekranu, a wokół niej wyświetlane mogą być okręgi ułatwiające określenie odległości pomiędzy obiektami. Akweny wodne o zmiennej głębokości w obszarze widocznym na wyświetlanej mapie, są dodatkowo cieniowane, aby ułatwić określenie ich głębokości. Przy tak wyświetlanej mapie widoczne są również zarysy lądu.
Jeśli użytkownik wybierze prezentację mapy w widoku podwodnym, na ekranie wyświetlony zostanie w perspektywie fragment mapy, obejmujący miejsce w którym aktualnie znajduje się jednostka pływająca. W widoku tym zaobserwować można obraz warunków podwodnych pomiędzy dnem (wraz z jego ukształtowaniem) a lustrem wody. Jeśli urządzenie wyposażone jest w echosondę, dodatkowo w widoku tym wyświetlić można stożek symbolizujący wiązkę emitowaną przez przetwornik, a także nałożyć na mapę dane pochodzące z echosondy.

Wybierając w menu głównym opcję Sonar, użytkownik otrzymuje dostęp do grupy funkcji powiązanych z echosondą. W przypadku urządzeń, które nie posiadaja wbudowanej echosondy (jak np. GPSmap 526), możliwe jest wykorzystanie zewnętrznego modułu echosondy dołączonego do urządzenia, dzięki niemu  na ekranie GPSMap 526, użytkownik otrzymuje dostęp do w pełni funkcjonalnej echosondy. Możliwe jest zatem wyświetlanie warunków podwodnych, powiększanie obrazu echosondy, podział ekranu pomiędzy emitowane przez przetwornik wiązki, czy też podział pomiędzy obraz w naturalnych wymiarach oraz obraz powiększony. Echosondy współpracujące z tym urządzeniem, mogą wykorzystywać funkcję Ultrascroll, dzięki której możliwe jest ciągłe śledzenie warunków podwodnych nawet przy przemieszczaniu się jednostki pływającej z dużą prędkością. Na ekranie echosondy śledzić można również dane cyfrowe (dostęp zależny od wykorzystywanych przetworników), jak np. głębokość, prędkość po wodzie, czy temperatura wody. Zmiany tego ostatniego parametru rejestrowane są również w postaci wykresu w funkcji czasu. Wśrod ustawień echosondy można odnaleźć również regulację jej czułości, wybór częstotliwości pracy, wybór zakresu wyświetlanych głębokości, wybór symboli ryb pojawiających się na ekranie, filtr szumu lustra wody, itp.

Dzięki opcji Chart/Sonar możliwe jest wyświetlanie ekranu echosondy w podziale z ekranem mapy. Wyświetlacz podzielony jest wówczas na dwie części - w górnej prezentowana jest mapa, w wybranym przez użytkownika jednym z trzech widoków, natomiast w dolnej części wyświetlany jest obraz z echosondy.

Ciekawym rozwiązaniem w nowej linii ploterów jest grupa funkcji dostępnych poprzez opcję menu głównego Where To? Dzięki niej możliwe jest bowiem wyszukiwanie obiektów zainstalowanych map (podobnie jak w starszych urządzeniach), ale również planowanie tras. Jeśli w urządzeniu zainstalowane są mapy BlueChart g2 Vision po wyszukaniu interesującego obiektu (może nim być również waypoint oznaczony przez użytkownika) istnieje możliwość uruchomienia nawigacji z użyciem Automatycznego Przewodnika. Jego zadaniem jest zaplanowanie trasy od aktualnej pozycji do wybranego punktu docelowego, z uwzględnieniem informacji zawartych w mapach szczegółowych dotyczących niebezpieczeństw nawigacyjnych. Przewodnik ten planuje trasę z ominięciem mielizn, czy wraków, prezezntując na ekranie mapy linię optymalnej trasy dojścia do wybranego celu. Niezależnie istnieje również możliwość skorzystania ze standardowych funkcji nawigacyjnych, czyli uruchomienia nawigacji w linii prostej czy z użyciem ręcznie zaplanowanej trasy.

Grupa funkcji Information zapewnia dostęp do dodatkowych funkcji urządzenia. GPSMap 526 dostarczać może informacji na temat pływów oraz prądów. Dane niezbędne do wykreślenia tych krzywych dostępne są w mapach BlueChart g2 Vision. W grupie tej odnaleźć można funkcje związane z obsługą zewnętrznego odbiornika AIS, dołączanego do plotera poprzez port szeregowy. Przy wykorzystaniu takiego zestawu urządzeń, na ekranie GPSmap wyświetlane mogą być informacje o jednostkach pływających znajdujących się w pobliżu, wyposażonych w transpondery AIS. GPSmap 526 zapewnia również dwukierunkową współpracę z radiotelefonami VHF wyposażonymi w funkcję DSC. Dzięki temu możliwe jest nie tylko korzystanie z wywołań DSC zawierających aktualną pozycję z poziomu radiotelefonu, ale również sprawdzenie informacji o przychodzących wywołaniach DSC bezpośrednio na ekranie plotera. Urządzenie jest również wyposażone w funkcję katalogu numerów MMSI.

W nowych ploterach uproszczono również przenoszenie danych pomiędzy urządzeniem a komputerem PC. Urządzenie posiada bowiem funkcję kopiowania danych z pamięci urządzenia na kartę pamięci (kopiowane są trasy, ślady i waypointy). Dzięki zastosowaniu kart pamięci w standardzie SD, możliwe jest następnie przeniesienie tych danych do oprogramowania w PC (z użyciem czytnika kart pamięci SD). Dane zaplanowane w oprogramowaniu na PC i zapisane na karcie mogą być również zaimportowane do pamięci urządzenia. Dostępne są funkcje zastąpienia danych obecnych w pamięci urządzenia danymi z karty, jak również dołączenia danych z karty do już istniejących w pamięci urządzenia.

GPSMap 526 wyposażony jest w dwa porty szeregowe. Dla każdego z nich możliwy jest niezależny wybór protokołów po których odbywa się komunikacja ze światem zewnętrznym. Dodatkowo, dla protokołu NMEA, dostępne są zaawansowane opcje wyboru sentencji obsługiwanych przez urządzenie.

Urządzenie wyposażone jest również w alarmy, wśród których znaleźć można alarm kotwiczny, przybycia, zejścia z kursu, czasu, napięcia zasilania, itp. Przekroczenie ustawionych wartości alarmowych spowoduje wyświetlenie komunikatu alarmu oraz wywołanie dźwięku alarmowego.

Pakiet standarowy zawiera: urządzenie GPSMap 526, podstawkę mocującą, kabel zasilanie/dane, złączki instalacyjne, pokrywę wyświetlacza, instrukcję obsługi.